RACHEL TOKROMO - KWARTIERMAKER

Ik heb de de deuren van LOLA BAE wagen wijd open getrapt voor een brede verzameling van pro-active spirits uit de wijk. LOLA BAE is een weerspiegeling van actief Amsterdam Zuidoost. Waarbij een veelheid van culturen, disciplines, sectoren, scenes en perspectieven samenkomen of vertegenwoordigd wordt en waar Amsterdam Zuidoost elkaar ontmoet. Ik wil een ontmoetingsplaats creëren waar mensen elkaar ontmoeten en misschien mensen tegenkomen die zij normaal gesproken nooit tegen het lijf zouden lopen. Ik geloof erin dat wanneer verschillende type mensen bij elkaar komen in één ruimte er magie ontstaat. De magie zit in de synergie, in de ontmoeting, in het aansteken en motiveren van elkaar op één plek. Een plek waar mensen elkaar leren kennen, zichzelf openstellen en worden geïnspireerd. Er kan zo een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid, wederzijdse zorg en ondersteuning ontstaan. Deze bijzondere kenmerken zullen ervoor zorgen dat men zich gedreven voelt om te doen en om elkaar een hand te geven waar nodig. Bij LOLA BAE kijken we verder dan rang en status. We waarderen mensen als eerst om wie ze zijn. We take humble position in the neighbourhood. Niet de attitude ‘wij’ hebben hier kansen en wij geven ‘jullie’ kansen. LOLA BAE kan alleen werken als we allemaal samenwerken. Wij hebben onze buurtgenoten nodig en zij hebben ons nodig. We spreken hier van mutual respect, samenwerking en passie voor wat we doen.